日本語版 english

Trường Đào Tạo Điều Dưỡng Phúc Lợi Xã Hội Hiroshima/Khoa tiếng Nhât

Những điểm đặc trưng của khóa học tiếng nhật/Bố trí trợ giảng người việt nam/Chuẩn bị ký túc xá cho sinh viên/Có cơ hội làm thêm/Có chế độ miễn giảm học phí khi vào các trường khác thuộc nhóm các trường phúc lợi. Q&A/Lệ phí thi, Phí nhập học/Bao gồm tất cả/Có khả năng đi làm thêm không?
 Lịch trong năm Chi tiết tuyển dụng 募集要項 application guidebook Trang web của trường ở đây/中川学園広島福祉専門学校

page top